www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Огнян Траянов презентира на Седмия национален иновационен форум „Иновации и конкурентоспособност", който се проведе на 17 май в София

19 май 2011
Огнян Траянов, управител на ТехноЛогика и ДиТра беше панелист в Седмия национален иновационен форум "Иновации и конкурентоспособност", организиран от Фондация „Приложни изследвания и комуникации, Enterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Г-н Траянов говори за иновациите и предизвикателствата, пред които е изправен бизнесът в България. Той сподели, че има подем на експортноориентираните индустриални предприятия, които са най-големият потребител и производител на иновации. Друга положителна промяна според него е сближаването на вижданията за развитието на икономиката на държавата и бизнеса. Управителят на ТехноЛогика представи и тревожните тенденции, които се наблюдават в средното и висшето образование в България и пътищата за взаимодействие между фирмите, ВУЗ и институциите, за да бъдат преодолени проблемите.

В рамките на форума бяха наградени победителите от Националния конкурс за иновативно предприятие на годината.
Категории:
 • Събития
 • За нас
 • Новини

Полезна информация


Контакти:

Меглена Генева
Ръководител отдел
"Връзки с обществеността"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.130 
е-mail: mgeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46