www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Министерски съвет прие Базисен модел на комплексно административно обслужване

20 юни 2013

На заседание на Министерски съвет беше приет Базисен модел на комплексно административно обслужване по проекта „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Документът е основополагащ за прилагане принципите за служебно събиране на данни, предоставяне на административните услуги по различни канали и автоматизация на процесите. Одобреният Базисния модел можете да разгледате тук: http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3615.

На 20 юни на еднодневен форум в хотел Шератон, София, беше представена и  „Методология за описание на процедурите и анализ на работните процеси на административните услуги“ по проекта, както и нейното практическо приложение в трите пилотни администрации – Българска агенция за безопасност на храните, ИА „Морска администрация“ и община Велико Търново. На събитието присъстваха над 80 души, които заемат ръководни позиции в централните и местни власти.

Бенефициент по проекта е Администрацията на Министерски съвет, а изпълнител е ТехноЛогика ЕАД.

Категории:
 • Събития
 • Проекти
 • Новини

Полезна информация


Контакти:

Меглена Генева
Ръководител отдел
"Връзки с обществеността"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.130 
е-mail: mgeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46