www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

ТехноЛогика успешно приключи проект за комплексни е-услуги

20 ноември 2013

На заключителна пресконференция Администрацията на Министерския съвет и ТехноЛогика представиха резултатите от проект: ”Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги за гражданите и бизнеса“. Работата по него продължи само 11 месеца, но софтуерната компания отново доказа познанията и опита си, както в разработката на електронни услуги, така и в реинженеринга на работни процеси в публичната администрация.

В резултат от изпълнените дейности има разработени и одобрени с решение на Министерския съвет Базисен модел на комплексно административно обслужване и Метод ология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги. Тези два документа са тествани и работещи като въвеждат принципите на комплексно обслужване и процесния подход в администрацията. От следващата година в каталога на Института по публична администрация са включени обучения по тези теми и желаещите служители могат да заявят своето участие.

Представители на пилотните администрации по проекта - Българска агенция по безопасност на храните, ИА „Морска администрация” и община Велико Търново споделиха своето удовлетворение от работата с екипа на ТехноЛогика, професионализма и вникването в индивидуалните особености на услугите, извършвани от различните административни структури.

Разработената по проекта Административната информационна система за комплексно административно обслужване (АИСКАО) е изградена на модулен принцип, позволяващ гъвкавост при внедряването в зависимост от текущото състояние в администрациите: информационни системи, процеси, организационна структура. Тя е собственост на администрацията на Министерски съвет и се предвижда да бъде предоставяна безвъзмездно на централните и местните власти за подпомагане въвеждането на комплексно административно обслужване. Чрез АИСКАО гражданите и фирмите получават следните възможности:

 • заявяване и получаване на резултата от административни услуги в съчетание на различни канали: интернет, на гише, по пощата;
 • проследяване на статуса на заявената услуга и достъп до официалния раздел на преписката през интернет;
 • заявяване на услугата само с минимум документи, без да се налага прилагане на удостоверителни материали, издавани от други администрации;
 • по-кратки срокове и по-ниска цена за административно обслужване.

 

Ето как коментира приключването на проекта изпълнителният директор на ТехноЛогика, г-н Огнян Траянов:

„През тази година бяха извървени две големи крачки по пътя на въвеждане на електронното управление: изграждането на софтуерна структура за междурегистров обмен и АИСКАО. Те са решаващи и чрез тях процесът на е-управлението излиза над повърхността, става видим, за разлика от отделните проекти и елементи, които трудно го осмислят.

Поздравяваме Администрацията на Министерския съвет за визията на този проект – интегрирано да се реализират промени в нормативната база, методология и софтуер. Благодарим за посветеността на екипите на пилотните администрации, включително и за многото допълнителни изисквания от тяхна страна. Ние искаме клиенти, които искат и са се посветили на успеха на проекта, защото това съвпада с нашите ценности и ни помага да ставаме все по-добри“.
Категории:
 • Проекти
 • За нас
 • Новини

Полезна информация


Контакти:

Меглена Генева
Ръководител отдел
"Връзки с обществеността"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.130 
е-mail: mgeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46