www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
 • КРС предлага 39 електронни административни услуги

  16.12.2011 г. в. Computerworld/ИТ проекти

  Проектът е 100% финансиран по ОПАК и е изпълнен от ТехноЛогика
  Проектът цели подобряване на административно-информационното обслужване
  на гражданите и бизнеса, свързано с осигуряване на уведомителната, разрешителната, лицензионната и регистрационна дейности на КРС, чрез въвеждане и прилагане на принципите на електронното управление в работата на регулатора. Специфичните цели на проекта са: улесняване достъпа на гражданите и бизнеса до административни услуги по електронен път, свързани с уведомителната, разрешителната, лицензионната и регистрационна дейности на КРС; по-добро регулиране посредством по-ефективен мониторинг и контрол, чрез организация на работните процеси.

Полезна информация


Контакти:

Меглена Генева
Ръководител отдел
"Връзки с обществеността"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.130 
е-mail: mgeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46